چه گویم...

وقتی یک سفارش تحمیلی را گردنت گذاشته اند و باید کار را تا وقت معینی تمام کنی،

و نه حوصله ی ترجمه داری، و نه از موضوع آن خوشت می آید؛

حالت می شود چیزی شبیهِ حالِ الآنِ من! خنثی

/ 4 نظر / 54 بازدید
فاطمه زاهدی

سلام زهرا جونم میفهمم ...[خنثی] چقدر هم سخته . ان شااله که همیشه خوب باشی مهربون من.[گل]

سرشار

سلام زهرایی جان ترجمه ت که تمام شد کبوتر میشی ...