زلف با بهار گره می زنم...

آی خورشید!

خبرم بده

یکی از همین روزها

به فصل دیدارش خواهم رسید؟

 

پ.ن:

شکوفه های درخت یک ساله ی گوجه سبز حیاط معنای خاصی دارند. شما اینطور فکر نمی کنید؟

/ 2 نظر / 34 بازدید
اقلیما

چه نشونه ای بهتر از این ؟؟؟ [لبخند]